SPOTKANIE EDUKACYJNE

W dniu 12 lutego 2014 r. w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przy ul. Wodnej 13/21 odbyło się I spotkanie edukacyjne, zorganizowane przez Biuro projektu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie „Edukacja dorosłych – nauka przez całe życie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym:

Radom24.pl

RadomNews.pl

Radio Plus 90,7 FM

Echo Dnia


Celem spotkania było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół wyższych i instytucji szkoleniowych. W czasie spotkania uczestnicy mogli skorzystać z pomocy doradcy edukacyjnego, który określał zainteresowania, predyspozycje, kompetencje zawodowe oraz przygotowywał indywidualny plan działania.


W spotkaniu wzięli udział:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Teb Edukacja

Biuro Projektu ICT – autostrada do nowoczesnego jutra

Informacje o projekcie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie realizuje projekt „Edukacja dorosłych – nauka przez całe życie"
w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar

Teren objęty naszym wsparciem edukacyjnym to miasta i gminy powiatu radomskiego: Pionki, Iłża, Skaryszew, Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

W ramach projektu oferujemy


Porady indywidualne

  • pogłebiona analiza sytuacji osoby z uwzglednieniem zainteresowan, predyspozycji i kompetencji
  • analiza informacji o usługach edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej bazy danych
  • przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez doradce – wypracowanie indywidualnej sciezki zawierajacej informacje na temat
  • mozliwosci szkolenia, podniesienia kwalifi kacji, przekwalifi kowania sie, oraz mozliwosci sfi nansowania tej usługi

Doradztwo grupowe

  • targi edukacyjne
  • spotkania edukacyjne – spotkania uczestników wsparcia z dostarczycielami usług edukacyjnych

Pomoc w samodzielnym korzystaniu utworzonej bazy danych zawierajacej oferty edukacyjne z całej Polski i zagranicy

  • ułatwienie osobom uczestniczacym w projekcie dostepu do bazy danych oraz udzielenie pomocy w korzystaniu z tych zasobów

Monitorowanie i opieke na etapie korzystania z kształcenia formalnego i pozaformalnego uczestników

Realizator projektu

logo wsm

Kontakt

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
ul. Wodna 13/21
26-600 Radom

tel. +48 344 00 55 wew. 46

e-mail.biuro.projektu@wsm.warszawa.pl