I TARGI EDUKACYJNE

W dniu 14 czerwca 2014 r. w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przy ul. Wodnej 13/21 odbyły się I Targi Edukacyjne. Organizatorem targów było Biuro Projektu „Edukacja dorosłych - nauka przez całe życie" Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. W czasie spotkania uczestnicy mogli skorzystać z pomocy doradców edukacyjnych, którzy określali zainteresowania, predyspozycje, kompetencje zawodowe, przygotowywali indywidualny plan działania, przedstawiali zasady uczestnictwa w projekcie oraz korzyści płynące z kształcenia ustawicznego oraz planowania ścieżki edukacyjnej

W I Targach Edukacyjnych zaprezentowali się:

 1. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
 2. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu
 4. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki
 5. Netrix Group Sp. z o. o.
 6. Euro-Konsult Sp. z o. o.
 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu
 8. Centrum Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie


Serdecznie dziękujemy za udział w Targach. Mamy nadzieję, że spotkanie było owocne i jest zaczątkiem nowej współpracy.

Informacje o projekcie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie realizuje projekt „Edukacja dorosłych – nauka przez całe życie"
w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar

Teren objęty naszym wsparciem edukacyjnym to miasta i gminy powiatu radomskiego: Pionki, Iłża, Skaryszew, Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

W ramach projektu oferujemy


Porady indywidualne

 • pogłebiona analiza sytuacji osoby z uwzglednieniem zainteresowan, predyspozycji i kompetencji
 • analiza informacji o usługach edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej bazy danych
 • przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez doradce – wypracowanie indywidualnej sciezki zawierajacej informacje na temat
 • mozliwosci szkolenia, podniesienia kwalifi kacji, przekwalifi kowania sie, oraz mozliwosci sfi nansowania tej usługi

Doradztwo grupowe

 • targi edukacyjne
 • spotkania edukacyjne – spotkania uczestników wsparcia z dostarczycielami usług edukacyjnych

Pomoc w samodzielnym korzystaniu utworzonej bazy danych zawierajacej oferty edukacyjne z całej Polski i zagranicy

 • ułatwienie osobom uczestniczacym w projekcie dostepu do bazy danych oraz udzielenie pomocy w korzystaniu z tych zasobów

Monitorowanie i opieke na etapie korzystania z kształcenia formalnego i pozaformalnego uczestników

Realizator projektu

logo wsm

Kontakt

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
ul. Wodna 13/21
26-600 Radom

tel. +48 344 00 55 wew. 46

e-mail.biuro.projektu@wsm.warszawa.pl